Nabídka pro města

1) Informační tabule

Města mají možnost zapojit s k informačnímu systému Czechinform a využít informačních tabulí také pro své město. Ty slouží k poskytnutí základních informací o městě pro turisty i občany a obsahují mimo jiné historii města, rejstřík ulic, neziskové organizace a především mapu města, která je poskytována městům pro vlastní použití. Informační panely jsou udržovány po celý rok a každoročně aktualizovány.

Nově také umístíme přímo do reklamy audiovizuálního turistického průvodce, text s rozšiřujícími informacemi o městě či odkaz na aktuální kulturní program aj. To vše pomocí jedinečných QR kódů.

2) QR kódy

Audiovizuální turistický průvodce

Městům nabízíme možnost vytvoření jedinečného průvodce městem, který bude umístěn přímo v mapě na informačním panelu.

Jedná se o doporučený turistický okruh či průvodce po jednotlivém místě (zámek, muzeum aj.), kdy jsou prezentovány nejvýznamnější kulturní památky daného města. Přímo na informační panel jsou umístěny fotografie kulturních památek. Ty jsou zřetelně označeny názvy a čísly, logicky sestavenými dle vybrané trasy, jež je zakreslena přímo do mapy města. Jednotlivé body jsou doplněna o QR kódy. Po načtení QR kódu mobilním telefonem se zobrazí mluvený popis dané památky, s její historií, případně otevírací dobou a dalšími informacemi dle přání města. Dále bude mluvený průvodce doplněn o fotografie daného místa s identickým tištěným textem mluveného slova. Stejný QR kód se bude nacházet rovněž přímo u každé památky, kde si uživatel může znovu připomenout informace o dané památce. U každé památky můžou být také identické QR kódy s mluveným textem ve vybraných jazykových mutacích.

Z tohoto průvodce poskytneme městu každých 12 kalendářních měsíců kompletní statistiku užívání, včetně denní návštěvnosti či vracejících se návštěvníků. Ta může být, mimo jiné, použita pro zlepšení propagace dané památky.

Tento průvodce je poté poskytnut městům k dispozici pro další použití, např. na informační letáky, internetové stránky, vstupenky a jiné.Co jsou QR kódy a jak stáhnout QR čtečku: zde.


Mobilní prezentace

Městům nabízíme možnost podrobněji prezentovat jejich město tištěnou formou uzpůsobenou přímo na mobilní telefony. Podrobný popis jednotlivých památek, mapa ke stažení, kontakty či jakékoliv další informace spolu s fotografiemi budou zobrazeny po načtení QR kódu mobilním telefonem. Tyto informace doplňují fyzickou tabuli a umožňují předat informace, které jsou datově neomezené. Nejsou tedy vázány na prostor informačního panelu. Tato mobilní prezentace funguje na jakémkoliv mobilním telefonu bez nutnosti stahování aplikace. Data je také možno rychle a snadno aktualizovat.

Z této prezentace poskytneme městu každých 12 kalendářních měsíců kompletní statistiku užívání, včetně denní návštěvnosti či vracejících se návštěvníků. Ta může být, mimo jiné, použita pro zlepšení propagace daného města.

Tato prezentace může být pomocí QR kódu umístěna přímo na informační tabuli, kdy si ji může kdokoliv načíst svým mobilním telefonem a ponechat si ji k dispozici pro další nahlédnutí. QR kód s prezentací může město také využívat pro vlastní účely, např. na informační letáky, vstupenky, vizitky a jiné.

Co jsou QR kódy a jak stáhnout QR čtečku: zde


Základní

Městům mohou být na informační tabule umístěny také běžné QR kódy s odkazem na elektronickou vizitku s funkcí volat a uložit do kontaktů (telefonní čísla a adresy městských úřadů, policie, informačních center aj.). Ty mohou být použity také na vizitky jednotlivým představitelům města.

Dále může být na informační panel umístěn QR kód s odkazem na webové stránky (webové stránky města, městských novin, kulturní program, program městského divadla aj.). Podmínkou je, aby takové stránky existovaly a byly městem aktualizovány.

Co jsou QR kódy a jak stáhnout QR čtečku: zde