Nabídka pro firmyPodnikatelům nabízíme široké možnosti prezentace formou informačních tabulí, audiovizuálního průvodce, mobilní aplikace aj. Tyto služby poskytujeme jak samostatně, tak v rámci propojené propagace, kdy se soustředíme na komplexní poskytnutí informací potencionálnímu zákazníkovi a to z nejrůznějších médií, abychom zasáhli zákazníky všech věkových kategorií.Informační tabule

Podnikatelům nabízíme možnost prezentace jejich firmy na informačních tabulích jednotlivých měst České republiky. V tomto směru můžeme nabídnout mnohdy dvacetiletou spolupráci s městy a spokojenými klienty. Informační panely splňují nejen funkci reklamy jako takové, kdy se název firmy dostane do podvědomí potencionálního zákazníka, ale firma je i vyznačena přímo v mapě měst a tak se zákazník rovnou zorientuje a vyhledá její přesné umístění.

Informační panely jsou vyhledávány jak turisty, tak občany měst, neboť informace na tabulích jsou ve spolupráci s městy a našimi klienty aktualizovány každý rok a vždy tak poskytují nejnovější informace.

Počet tabulí v každém městě a jejich přesné umístění naleznete v seznamu měst.1) Standardní prezentace

Na informační panel umístíme inzerci o velikosti 18 cm na šířku. Výška inzerce záleží na přání klienta a pohybuje se od 4 do 16 cm.

Klient může dodat inzerci vlastní, kterou jeho firma již k reklamě využívá, případně podklady pro zpracování inzerce našimi grafiky. Zpracovaná inzerce je předána klientovi ke schválení a až poté umístěna na informační panel. Tato služba je pro naše klienty zcela zdarma a námi zpracovaná inzerce může být posléze využívána pro vlastní účely.

Reklama obsahuje logo firmy, kontaktní údaje, krátký popis činnosti, otevírací dobu a další údaje dle požadavků klienta a kapacity reklamního prostoru.

Nově také umístíme přímo do reklamy audiovizuální prezentaci firmy, text s rozšiřujícím popisem činnosti či odkaz na webové stránky aj. To vše pomocí jedinečných QR kódů.


Inzerce se uzavírá na 12 kalendářních měsíců. Cena se odvíjí od počtu měst do kterých je inzerce umístěna, kdy je firmám poskytována množstevní sleva. V případě zájmu o inzerci nás kontaktujte na adrese czechinform@czechinform.cz a my se s Vámi co nejdříve spojíme s konkretní nabídkou. Můžete také volat na telefonní čísla, uvedená v kontaktech.2) Prezentace Extra

Klientům nabízíme možnost nadstandardní prezentace v podobě vlastního reklamního panelu o velikosti 150 x 50 cm umístěného nad informační tabulí či reklamního pruhu o velikosti 80 x15 cm umístěného nad mapou měst.

Klient může dodat inzerci vlastní, kterou jeho firma již k reklamě využívá, případně podklady pro zpracování inzerce našimi grafiky. Zpracovaná inzerce je předána klientovi ke schválení a až poté umístěna na informační panel. Tato služba je pro naše klienty zcela zdarma a námi zpracovaná inzerce může být posléze využívána pro vlastní účely.

Reklama obsahuje logo firmy, kontaktní údaje, krátký popis činnosti, otevírací dobu a další údaje dle požadavků klienta a kapacity reklamního prostoru.

Nově také umístíme přímo do reklamy audiovizuální prezentaci firmy, text s rozšiřujícím popisem činnosti či odkaz na webové stránky aj. To vše pomocí jedinečných QR kódů.

Inzerce se uzavírá na 12 kalendářních měsíců. Cena se odvíjí od počtu měst do kterých je inzerce umístěna, kdy je firmám poskytována množstevní sleva. V případě zájmu o inzerci nás kontaktujte na adrese czechinform@czechinform.cz a my se s Vámi co nejdříve spojíme s konkretní nabídkou. Můžete také volat na telefonní čísla, uvedená v kontaktech.3) Prezentace Mini

Klient má možnost zvolit mini inzerci o velikosti 9 x 2 cm, kdy je na informačním panelu vymezen řádek pro logo, název firmy a QR kód. Logo firmy, je stejně jako u ostatních prezentací, umístěno také přímo v mapě města, pro lepší orientaci potencionálního zákazníka.

Inzerce se uzavírá na 12 kalendářních měsíců. Cena se odvíjí od počtu měst do kterých je inzerce umístěna, kdy je firmám poskytována množstevní sleva. V případě zájmu o inzerci nás kontaktujte na adrese czechinform@czechinform.cz a my se s Vámi co nejdříve spojíme s konkretní nabídkou. Můžete také volat na telefonní čísla, uvedená v kontaktech.QR kódy

1) Audiovizuální prezentace

Podnikatelům nabízíme možnost prezentace jejich firmy pomocí audiovizuální inzerce, kdy je vytvořena mluvená prezentace firmy, obsahující informace o zaměření firmy, jejím umístění, otevírací době, speciálních nabídek a dalších informací dle nápadů a přání klienta. Tato prezentace je doplněna o fotografie produktů, interiéru aj., dle zaměření firmy a dále o tištěné slovo s popisem produktů či identickým textem.

Z této prezentace poskytneme firmě každých 12 kalendářních měsíců kompletní statistiku užívání, včetně denní návštěvnosti či vracejících se návštěvníků. Ta může být, mimo jiné, použita pro zlepšení propagace dané firmy.

Tato prezentace může být pomocí QR kódu umístěna přímo do inzerce na informační tabuli, kdy si ji může kdokoliv načíst svým mobilním telefonem a ponechat si ji k dispozici pro další přehrání. QR kód s prezentací může firma také využívat pro vlastní účely, např. na propagační letáky, internetové stránky, vizitky, jídelní lístky a jiné.


Co jsou QR kódy a jak stáhnout QR čtečku: zde.


Ukázka:V případě zájmu o audiovizuální prezentaci nás kontaktujte na adrese czechinform@czechinform.cz a my se s Vámi co nejdříve spojíme s konkretní nabídkou. Můžete také volat na telefonní čísla, uvedená v kontaktech.


2) Mobilní prezentace

Podnikatelům nabízíme možnost podrobněji prezentovat jejich firmu tištěnou formou uzpůsobenou přímo na mobilní telefony. Podrobný popis činnosti, speciální nabídky, či jakékoliv další informace spolu s fotografie budou zobrazeny po načtení QR kódu mobilním telefonem. Tyto informace jsou datově neomezené a fungují na jakémkoliv mobilním telefonu bez nutnosti stahování aplikace. Data je také možno rychle a snadno aktualizovat.

Z této prezentace poskytneme firmě každých 12 kalendářních měsíců kompletní statistiku užívání, včetně denní návštěvnosti či vracejících se návštěvníků. Ta může být, mimo jiné, použita pro zlepšení propagace dané firmy.

Tato prezentace může být pomocí QR kódu umístěna přímo do inzerce na informační tabuli, kdy si ji může kdokoliv načíst svým mobilním telefonem a ponechat si ji k dispozici pro další nahlédnutí. QR kód s prezentací může firma také využívat pro vlastní účely, např. na propagační letáky, internetové stránky, vizitky, jídelní lístky a jiné.

Co jsou QR kódy a jak stáhnout QR čtečku: zde.

V případě zájmu o mobilní prezentaci nás kontaktujte na adrese czechinform@czechinform.cz a my se s Vámi co nejdříve spojíme s konkretní nabídkou. Můžete také volat na telefonní čísla, uvedená v kontaktech.