O nás

Czechinform spol. s r.o. je první ryze českou společností zabývající se informačními panely a mapovými podklady pro města České republiky a to již od roku 1992. Původně jsme působili pod názvem KIRS - Ing. Jan Kavalír - informační a reklamní společnost a informační tabule jsme provozovali zhruba ve sto středně velkých městech naší republiky. Při příležitosti letošního 20. výročí založení této společnosti však rozšiřujeme naši aktivitu o další produkty jako informační portál, mobilní aplikaci či audio průvodce a z tohoto důvodu měníme název společnosti na Czechinform spol. s r.o. Našim cílem je vytvoření jednotné informační struktury, která by byla k dispozici občanům a turistům v celé České republice a která by poskytovala jak tradiční služby v podobě fyzických tabulí, tak nejnovější technologické trendy.

Městům nabízíme možnost využít tento informační systém, který jednotným a přehledným způsobem poskytuje všechny důležité informace o daném městě. Pro každé město připravíme informační tabule, které jsou graficky zpracovány s přihlédnutím na individuální charakteristiku daného města. K fyzickým tabulím také uveřejníme veškeré informace o městě, včetně doporučených památek, na mobilní aplikaci a informační portál. Naším cílem je tímto poskytnout komplexní informace o městě na nejrůznějších médiích, neboť každý turista či občan využívá a preferuje jiné zdroje k čerpání informací. Stejně tak zpracujeme veškeré informace do audio formy, čímž je uživateli usnadněn jejich příjem. Tento systém umožní také pohodlně přijímat informace zrakově postiženým.

Stejně tak nabízíme firmám možnost prezentace na našich webových stránkách a mobilní aplikaci či přímo na informačních panelech. I pro firmy rozšiřujeme prezentaci pomocí audiovizuální propagace, aby bylo zasaženo co nejširší spektrum zákazníků. Naší vizí je, aby každé město a jeho okolí poskytovalo informace nejen o dané lokalitě a zajímavých památkách, ale také doporučovalo ty nejlepší restaurace, hotely, stavební firmy, optiky a jiné, neboť není město bez služeb a služeb bez města.

Pro více informací navštivte jednotlivé sekce.

Váš Czechinform spol. s r.o.